Regler vedr. leje af Pejsestuen

Regler for leje af selskabslokalet Pejsestuen og industrikøkkenet.

At vores gæster benytter almindelig sund fornuft det ved vi såmen godt, men som udlejer er der krav til at vi alligevel gør opmærksom på regler vedr. sikkerhed. F.eks. at man ikke lige må sætte en kile i døren, eller sætte en stol ud på gangen, så det bliver svært at komme forbi. Det er der mange der lige glemmer, men det er bare vigtigt når det kommer til brandsikkerhed. Døre skal være lukket, og dem der er “magnetiske” skal kunne lukke helt i automatisk.

Så her kommer det lange kedelige, men vigtige afsnit med regler, som du skal læse.

Når du lejer Pejsestuen og industrikøkkenet er der nogle regler der skal overholdes af hensyn til brandsikkerhed, personsikkerhed, forsikring og bevillinger. Vi gør opmærksom på at disse regler er ufravigelige. Når du underskriver en lejekontrakt, har du automatisk accepteret at du og dine gæster efterlever reglerne.

Brandsikkerhed (brand og redning)

 • Maksimum 50 personer i lokalet (uanset alder og funktion)
 • Branddøre må ikke blokeres (alle dørene skal kunne lukkes automatisk helt til ved brand, strømafbrydelse, uanmeldt kontrolbesøg, test osv.)
 • Gangarealer og flugtveje skal holdes fri (dvs. der må ikke stilles bagage, borde og stole ud i hallen, på værelsesgangen, foran døre osv.)
 • Brandslanger må kun benyttes af brandvæsnet
 • Læs ved ankomst oversigten over brandmateriel og flugtveje mv
 • Levende lys, tændt pejs eller bålplads skal være under konstant opsyn
 • Vi har ikke tilladelse til brug af friture og en sådan må ikke medbringes
 • Levende lys skal være under opsyn
 • Benyttes bålpladsen skal den være under opsyn til der ikke der gløder, asken skal forblive deri

Brug af den åbne pejs

 • Skal være under konstant opsyn indtil der ikke er flere gløder
 • Brandbart materiale skal være 1 meter væk fra flammer og gløder, da gnister kan springe langt
 • Asken sal forblive inde i Pejsen, ibsens gaard fjerner asken ca. 2 dage senere

HUSK til slukning af stearin og olie brænde, du skal benytte et fugtigt klæde eller et tætsluttende låg (sidstnævnte hvis det er en oliebrænd i en gryde eller pande). Ved brug af vand opstår der en eksplosion.

Bevilling (politi)

Vi har en byzonebevilling med udeservering, det betyder at det er tilladt at nyde alkohol på ibsens gaard, både inden og ude i haven. Det er de samme regler der gælder for os, som for værtshuset nede på hjørnet, og det er rimeligt når man tænker på at vi har en masse søde naboer, der skal kunne sove.

Da I er lejere af et lokale gælder de almindelige regler for alkoholservering, også selv om det er tale om et lukket selskab, dvs. umyndige må ikke drikke alkohol på ibsens gaard. For vores byzonebevilling gælder følgende:

 • Umyndige må ikke drikke alkohol
 • Der må ikke være live musikanter eller live bands
 • Høj musik og larm der kan gener naboer er ikke tilladt
 • Døre og vinduer skal være lukket efter kl. 22.00 uanset årstid
 • Haven skal være opryddet senest kl. 22.00
 • Efter kl. 22.00 er ophold i haven og foran huset ikke tilladt
 • Åbenhus arrangementer med adgang skal afsluttes senest kl. 22.00
 • Lukkede privat arrangementer kan forsætte frem til kl. 05.00

Sikkerhed

Af hensyn til sikkerhed og forsikring er der nogle ting vi skal oplyse, det lyder nok meget firkantet og strengt, men vi er egentlig en ganske venlig familie. Forsikrings- og bevillingsregler har det med at være firkantet formulleret, du er velkommen til at spørge i forbindelse med en fremvisning.

Gårdhaven

 • Børn er meget velkomne, al ophold er naturligvis på forældrenes ansvar
 • Klatring på sikringsrummet (bunkeren i gårdhaven) er ikke tilladt. Fald kan medføre alvorlige knoglebrud. (Hvis I gerne vil ind og se bunkeren så kontakt os).
 • Gårdhaven er delvis indhegnet, det er muligt at gå fra den bagerste del af vores skov videre op i Skanseskoven, børn kan altid finde vej fra hækken over til naboer.
 • Vi har valg at have en natur have så husk at minde allergikere om at tage EpiPen med

Industrikøkkenet

 • Indeholder professionelt udstyr, vi skal henstille til at det udelukkende benyttes af kyndige personer
 • Ingen adgang for umyndige personer, skarpe, varme og farlige genstande findes i børnehøjde
 • Tabt væske og andet skal tørres op med det samme for at undgå faldulykker (i alle lokaler)
 • Varmt fedtstof og olie skal være under opsyn
 • Tænd udsugning ved komfuret når der laves mad
 • Tænd udsugning ved opvaskeren når industri opvaskeren benyttes

Pejsestuen

 • Borde og stole må ikke benyttes til at stå på (der findes en lille skammel i industrikøkkenet)
 • For levende lys og brug af pejs se under afsnittet brandsikkerhed
 • Tabt væske, mad og andet skal fjernes fra gulvet med det samme for at undgå faldulykker

Hvis der blandt gæsterne opstår et problem med at overholde bevillings- brandsikkerhedsregler, eller oprethold almindelig personsikkerhed, så skal arrangementet afbrydes og alle gæster sendes helt hjem. Der vil ikke være mulighed for at opnå erstatning eller tilbagebetaling.

Tilladte arrangementer

Pejsestuen egner sig til barnedåb, konfirmation, familiekomsammen, guldbryllup, bryllupper og fødselsdage for voksne(70+). Da vi er meget tæt på Ebeltoft Kirke (400 m) har vi også dannet ramme for begivenheder som bisættelse og begravelse.

For bedst muligt at kunne efterkomme ovenstående regler tillader vi derfor ikke ungdomsfester, studentergilder, ungdomsbryllupper og lignende vilde fester med dans og høj musik.